Metody

Eureko

NAUCZANIA

Metody nauczania w Eureko blended

METODA KOMUNIKATYWNA

W nauczaniu języków obcych Eureko wykorzystuje metodę komunikatywną, opierającą się na aktywnym rozwijaniu podstawowych zdolności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Podczas zajęć lektorzy kładą szczególny nacisk na kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem obcym. Naszym celem jest swobodne i poprawne porozumiewanie się w różnych życiowych sytuacjach, formułowania opinii, wniosków,argumentowania.

Nacisk na komunikację z wykorzystaniem wszystkich dostępnych środków - nowoczesne programy multimedialne, programy komputerowe.

Efektywność nauki - rozwija zasób słownictwa.

Doskonalenie znajomości języka obcego na czterech płaszczyznach: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania.

Wykorzystanie autentycznych tekstów, nagrań, dokumentów.

Stosujemy w praktyce zasadę Total Immersion już w grupach przedszkolnych.

W trakcie zajęć lektorzy

Organizują gry, zabawy komunikacyjne, podczas których istnieje możliwość wymiany poglądów, doświadczeń czy rozmowy w obcym języku;
Przeprowadzają improwizacje, symulujące realne sytuacje, korygując błędy słuchaczy;
Wykorzystują autentyczne materiały: artykuły prasowe, fragmenty filmów, programów TV i reklam;
Skupiają się na zajęciach na wszystkich czterech sprawnościach językowych (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie);
Kładą największy nacisk na komunikację werbalną w każdej sytuacji: ogólnej, biznesowej, specjalistycznej;
Stosując różnorodne ćwiczenia zachęcają słuchaczy do spontaniczności kreatywności podczas zajęć.

Centrum Kształcenia Eureko

ul. Władysława Jagiełły 10, 31-711 Kraków
Nowa Huta

  • +48 604 108 511
  • eureko2@op.pl

Zadzwoń