Dodatkowo

Eureko

BEZPŁATNY PAKIET

Bezpłatna oferta dla słuchaczy

Ustalane na bieżąco, w miarę potrzeb kursanta

(MOCK EXAMS) – FCE, CAE, OCK EXAMS) – FCE, CAE. Termin egzaminów jest podany z odpowiednim wyprzedzeniem. Informacje są również dostępne w biurze EUREKO.
Termin egzaminów jest podany z odpowiednim wyprzedzeniem. Informacje są również dostępne w biurze EUREKO.

Termin egzaminów jest podany z odpowiednim wyprzedzeniem. Informacje są również dostępne w biurze EUREKO.

Termin egzaminów jest podany z odpowiednim wyprzedzeniem. Informacje są również dostępne w biurze EUREKO.

Wypożyczanie filmów w godzinach urzędowania biura.

Biblioteka czynna w godzinach urzędowania biura.

Na terenie szkoły językowej Eureko jest bezpłatne WiFi.

Pytania dotyczące języka angielskiego oraz prace pisemne dla poszczególnych lektorów można przesyłać na adres e-mailowy; adresy mailowe są podane w umowach oraz w biurze Eureko.

Centrum Kształcenia Eureko

ul. Władysława Jagiełły 10, 31-711 Kraków
Nowa Huta

  • +48 604 108 511
  • eureko2@op.pl

Zadzwoń