ORGANIZACJA KURSÓW JĘZYKOWYCH 2023/2024

Kursy dla dzieci i młodzieży :

Semestr 1 : 25.09.2023-31.01.2024*

*test semestralny

Semestr 2: 1.02.2024-14.06.2024

egzamin wewnętrzny część ustna i pisemna

Kursy dla dorosłych:

Semestr 1 : 02.10.2023-31.01.2024*

*test semestralny

Semestr 2: 1.02.2024-30.06.2024

egzamin wewnętrzny część pisemna i ustna

About the author: Eureko