Reklamacje

Eureko

PROCEDURA REKLAMACJI

Przebieg reklamacji

Procedura reklamacji procesu przebiegu kursu językowego organizowanego przez Centrum Kształcenia Eureko.
1. Kursant ma prawo do złożenia pisemnej reklamacji w trakcie trwania kursu językowego, która zostanie rozpatrzona pisemnie w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia wpłynięcia reklamacji.
2. Kursant ma prawo do złożenia reklamacji po zakończeniu kursu / po egzaminie końcowym/ w ciągu trzech dni od daty zakończenia kursu językowego, którego był uczestnikiem. Reklamacja ta zostanie rozpatrzona pisemnie w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia wpłynięcia reklamacji.
3. Kursant ma prawo wglądu w regulamin szkoły językowej Eureko , który jest dostępny w biurze Centrum Kształcenia Eureko oraz na stronie www.eureko.edu.pl.

Centrum Kształcenia Eureko

ul. Władysława Jagiełły 10, 31-711 Kraków
Nowa Huta

  • +48 604 108 511
  • eureko2@op.pl

Zadzwoń