Poziomy

Eureko

POZIOMY ZAAWANSOWANIA

Poziomy zaawansowania w EUREKO

Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR).
Nauczanie języka angielskiego w Centrum Kształcenia Eureko odbywa się na podstawie autorskich rozkładów nauczania opracowanych przez lektorów oraz poziomów zaawansowania stworzonych w oparciu o klasyfikację Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR).

Basic User (poziom podstawowy):

  • A1 Breakthrough
  • A2 Waystage

Independent User (poziom samodzielności):

  • B1 Threshold
  • B2 Vantage

Proficient User (poziom biegłości):

  • C1 Effective operational proficiency
  • C2 Master
A A Opis poziomu zaawansowania A
Proficient User
C2 Master
Potrafi zrozumieć bez wysiłku praktycznie wszystko co czyta lub słyszy. Potrafi odtworzyć fakty i argumenty z różnych źródeł pisemnych i ustnych streszczając je w sposób związany i spójny. Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie oraz uwydatnić niuanse znaczeniowe tekstów o złożonej tematyce.
Advanced
Proficient User
C1 Effective operational proficiency
Potrafi zrozumieć szeroką gamę długich i trudnych tekstów oraz zrozumieć ukryte w nich podteksty. Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie i biegle nie zastanawiając się zbytnio nad doborem słów. Potrafi posługiwać się językiem skutecznie i swobodnie w życiu społecznym, zawodowym lub w czasie studiów. Potrafi budować wypowiedzi na tematy złożone, jasne, o wyraźnej strukturze i wykazać się opanowaniem narzędzi językowych służących organizacji i wewnętrznej spójności dyskusji.
Advanced CAE
Independent User
B2 Vantage
Potrafi zrozumieć zasadnicze aspekty problemów konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złożonych, w tym dyskusję specjalistyczną dotyczącą własnej tematyki zawodowej. Potrafi porozumieć się na tyle swobodnie i spontanicznie, że rozmowa z rdzennym użytkownikiem języka wolna jest od napięć tak w przypadku jednej jak i drugiej strony. Potrafi wyrazić się w sposób jasny i szczegółowy na wiele tematów, wyrazić opinię na dany temat wykazując pozytywne i negatywne strony różnych wyborów.
Advanced upper - intermediate
Independent User
B1 Threshold
Potrafi zrozumieć zasadnicze punkty rozmowy gdy używany jest język jasny i standardowy a rozmowa dotyczy spraw znanych związanych z pracą, szkołą, czasem wolnym, etc. Potrafi sobie poradzić w większości sytuacji jakie spotyka się w podróży w regionie języka docelowego. Potrafi wypowiedzieć się w sposób prosty i zwięzły na tematy z życia codziennego i dotyczące własnych zainteresowań. Potrafi opowiedzieć wydarzenie, przeżycie osobiste lub sen, nadzieją lub cel jak również przedstawić krótko uzasadnienie lub wyjaśnienie dotyczące projektu.
Upper-intermediate FCE and pre-FCE
Basic User
A2 Waystage
Potrafi zrozumieć pojedyncze zdania oraz wyrażenia często używane i związane bezpośrednio z życiem codziennym. Potrafi się porozumieć w trakcie wykonywania zadań prostych, codziennych, wymagających jedynie bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znany temat. Potrafi opisać za pomocą prostych środków swoje wykształcenie, swoje bezpośrednie otoczenie i wypowiadać się na tematy związane z niezbędnymi potrzebami.
Intermediate pre-intermediate
Basic User
A1 Breakthrough
Potrafi zrozumieć I stosować proste wyrażenia z życia codziennego, potrafi zadać pytanie o podstawowe informacje Potrafi przedstawić siebie i inna osobę, potrafi zapytać o miejsce zamieszkania, pracę, o rzeczy które osoba posiada/ potrafi na podobne pytania odpowiedzieć; potrafi porozumieć się w prosty sposób pod warunkiem że rozmówca mówi wolno i wyraźnie.
Elementary Beginners False beginners

Centrum Kształcenia Eureko

ul. Władysława Jagiełły 10, 31-711 Kraków
Nowa Huta

  • +48 604 108 511
  • eureko2@op.pl

Zadzwoń