Marcus Murphy Jersey 
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/inspe/public_html/eureko/index.php:1) in /home/inspe/public_html/eureko/framework/callisto.php on line 344

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/inspe/public_html/eureko/index.php:1) in /home/inspe/public_html/eureko/framework/callisto.php on line 345

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/inspe/public_html/eureko/index.php:1) in /home/inspe/public_html/eureko/framework/callisto.php on line 346

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/inspe/public_html/eureko/index.php:1) in /home/inspe/public_html/eureko/framework/callisto.php on line 418

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/inspe/public_html/eureko/index.php:1) in /home/inspe/public_html/eureko/framework/callisto.php on line 425

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/inspe/public_html/eureko/index.php:1) in /home/inspe/public_html/eureko/framework/callisto.php on line 157
EUREKO Szkoła Językowa Angielski Kraków - Kurs angielskiego

Podając swój adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie od Centrum Kształcenia Eureko informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na wskazany przez Ciebie adres e-mail, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

INFORMACJA DOTYCZACA PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy , iż w związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 roku stosowania postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 sierpnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  dalej zwanym RODO oraz na pods.art.13 powołanego rozporządzenia przysługują Panu/Pani określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez nas Pana/Pani danych osobowych oraz przekazujemy informacje o sposobie ich przetwarzania.

Informuję, iż Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Agnieszka Nędza prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą:

Centrum Kształcenia Eureko Agnieszka Nędza NIP 678-282-78-79

adres: ul. Jagiełły 10, 31-711 Kraków , numer telefonu: 604-108-511,

adres mailowy: [javascript protected email address]

2.Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka/ w przypadku zapisania dziecka na kurs/ będą przetwarzane przez nas wyłącznie i w zakresie niezbędnym:

- na  zasadach  zawartych w umowie dla celów marketingowych Eureko, w zakresie prowadzonej przez Eureko działalności gospodarczej.

- w celu prowadzonej przez nas działalności – kursy językowe .

- w celu otrzymywania  informacji handlowych wysyłanych przez Agnieszkę Nędza, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Centrum Kształcenia Eureko Agnieszka Nędza, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na adres e-mail, oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego usług i produktów oferowanych przez Agnieszkę Nędza.

- na przetwarzanie poniższych danych osobowych, w tym na wykorzystywanie mojego wizerunku, w celu promocji Eureko, prowadzonej przez Eureko działalności  wśród osób trzecich oraz na przekazywanie moich danych osobowych, w tym mojego wizerunku, takim osobom trzecim.

- dochodzenia należności w czasie niezbędnym do dokonania tych czynności oraz przez okres i w zakresie koniecznym ze względu na przepisy prawne dotyczące okresów przedawnienia

3. W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych i/lub dziecka które jest naszym kursantem przysługuje  Pani/Panu prawo do:

- dostępu do treści danych , na podstawie art.15 RODO

- sprostowania danych na podstawie art.16 RODO

- usunięcia danych na podstawie art.17 RODO

- ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art.18 RODO

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art.20 RODO

- przenoszenia danych na podstawie art.20 RODO

4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania przez Eureko usług na rzecz Uczestnika kursu, a po tym okresie – przez okres przedawnienia roszczeń w celu dochodzenia roszczeń wynikających z działalności podjętej przez Eureko na rzecz Uczestnika kursu lub obrony przed roszczeniami innych podmiotów oraz przez okres, niezbędny do wykonania obowiązków nałożonych na Eureko przez uprawnione do tego organy państwa;

5. Podanie przez Uczestnika danych osobowych wymienionych w umowie jest dobrowolne, jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia umowy na korzystanie z kursów językowych .

Osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do podania tych danych, lecz ich niepodanie powodować będzie nie zawarcie umowy z Centrum Kształcenia Eureko Agnieszka Nędza.

6. W przypadku gdy  uzna Pani/Pan , że przetwarzanie  przez na  Pana/Pani  podanych danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

© 2014 EUREKO.EDU.PL      Wszystkie prawa zastrzeżone      Projekt i realizacja : Web-Profit S.C.   |   Polityka cookies