Marcus Murphy Jersey 
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/inspe/public_html/eureko/index.php:1) in /home/inspe/public_html/eureko/framework/callisto.php on line 344

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/inspe/public_html/eureko/index.php:1) in /home/inspe/public_html/eureko/framework/callisto.php on line 345

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/inspe/public_html/eureko/index.php:1) in /home/inspe/public_html/eureko/framework/callisto.php on line 346

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/inspe/public_html/eureko/index.php:1) in /home/inspe/public_html/eureko/framework/callisto.php on line 418

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/inspe/public_html/eureko/index.php:1) in /home/inspe/public_html/eureko/framework/callisto.php on line 425

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/inspe/public_html/eureko/index.php:1) in /home/inspe/public_html/eureko/framework/callisto.php on line 157
EUREKO Szkoła Językowa Angielski Kraków - Kurs angielskiego

Podając swój adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie od Centrum Kształcenia Eureko informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na wskazany przez Ciebie adres e-mail, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Organizacja  kursów językowych

Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem kursów  językowych.

Zajęcia w Centrum Kształcenia Eureko prowadzone są zgodnie z założeniami, z którymi słuchacze zapoznają się przed rozpoczęciem kursu. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem kursów  językowych

1. Regulamin niniejszy jest integralną częścią  umowy zawieranej z każdym słuchaczem lub jego prawnym opiekunem.

2. Każdy kursant ma możliwość  zapoznać się z opisami poziomów językowych oraz metodyką nauczania zamieszczonych na stronie internetowej szkoły Eureko www.eureko.edu.pl

3. Każdy kursant ma możliwość napisania placement test przed rozpoczęciem danego kursu. Test ma zdiagnozować umiejętności językowe na wstępie kursu.

4. Przed rozpoczeciem wybranego kursu językowego kursant ma w ofercie możliwość bezpłatnej próbnej  lekcji w grupie lub indywidualnej.

5. Zajęcia w kursie standardowym trwają 2*60 minut.

6. Grupy liczą od 4 – 10 osób.

7. Rok szkolny podzielony jest na 2 semestr i trwa od września do czerwca. W przypadku kursów standardowych - kurs pozwala na realizację jednego poziomu zaawansowania w oparciu o przygotowany przez Eureko materiał.

8.Każdy semestr kończy się testem semestralnym sprawdzającym poziom wiedzy i umiejętności językowych.

9. Cena kursu jest podana słuchaczowi przed podpisaniem umowy o współpracy i jest zapisana w  tej umowie.

10.  Zajęcia są prowadzone przez lektorów polskich oraz native speakerów.

11. Każdy z uczestników kursów  może uczestniczyć w bezpłatnych  dodatkowych zajęciach organizowanych przez szkołę. Kursant jest informowany wcześniej o możliwości uczestnictwa w dodatkowych zajęciach oraz  bezpłatnego korzystania ze szkolnej biblioteki EurekoLab.

 12. Osoby, które z różnych powodów opuściły zajęcia lub mają trudności z utrzymaniem tempa pracy, mogą nadrobić zaległości podczas bezpłatnych indywidualnych konsultacji tzw. Tutorials. Termin spotkania można ustalić bezpośrednio z lektorami lub w sekretariacie szkoły.

13. W czasie trwania kursu postępy kursantów są mierzone za pomocą testów kontrolnych. Wyniki oraz frekwencja na zajęciach zapisywane są w dokumentacji szkoły Eureko.

14.  Szkoła oferuje zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów multimedialnych w oparciu o aktualne standardy edukacyjne.

15 . Obowiązkowe  testy próbne 'mock exams' stanowią  dodatkowe godziny w programie kursów językowych: testy kompetencji dla dzieci, egzaminy próbne gimnazjalne, maturalne, FCE (First Certificate In English).

16.  Zajęcia prowadzone są przez lektorów polskich i/lub native speakers posiadających  kwalifikacje zawodowe zgodne ze standardami  kuratoryjnymi.

17. Eureko zastrzega sobie prawo do zmiany lektorów w czasie trwania roku z ważnych powodów organizacyjnych lub metodyczno-dydaktycznych. O takiej sytuacji kursanci pisemnie są informowani przez szkołę językową Eureko.

18. Testy bieżące  są przechowywane w teczce prac lektora. W tym czasie słuchacz lub jego rodzic mają wgląd do pracy pisemnej.

19. W celu podnoszenia jakości usług szkoła przeprowadza monitoring zajęć w czasie trwania kursu.

20. Aby nauka była skuteczna słuchacz ma obowiązek odrabiać zadania domowe i regularnie uczestniczyć w zajęciach. Kursant nie może swoim zachowaniem przeszkadzać w nauce pozostałym osobom w grupie.

21. Aby nauka była skuteczna kursant ma prawo  korzystać regularnie z nieodpłatnej EurekoLab -biblioteki szkolnej.

22.Uczniowie na zakończenie kursu otrzymują zaświadczenie ukończenia stopnia zaawansowania (po frekwencji  na zajęciach minimum 75 %  i  60% testu rocznego Final Test).

23. Kursant zobowiązuje się do przestrzegania ogólnych zasad współżycia społecznego, wyłączenia telefonu komórkowego w trakcie zajęć.

24. Słuchacze są zobowiązani zaopatrzyć się w podręcznik i zeszyt ćwiczeń( jeśli jest wymagany dla kursu), które nie są w cenie kursu.

25.Ceny kursów nie uwzględniają cen egzaminów międzynarodowych.

26.W przypadku, gdy zaplanowana grupa nie może powstać z powodu niewystarczającej ilości chętnych, osobom, które dokonały wpłaty za kurs zaproponowane zostaną zajęcia w innej grupie, na tym samym poziomie, zajęcia w skróconym wymiarze godzin lub też zwrot wpłaconej kwoty, ewentualnie pomniejszonej o kwotę za zrealizowane zajęcia, o ile takie się odbyły.

27. W przypadku  nagłej nieobecności lektora w pracy grupa jest poinformowana o tym fakcie jak najszybciej. Kolejnym krokiem jest ustalenie terminu odrabiania takiej lekcji w innym terminie i pisemne lub telefoniczne  powiadomienie słuchaczy.

28. W przypadku nieobecności lektora szkoła językowa Eureko może zlecić zastępstwo innemu lektorowi.

29.Kursant ma prawo do złożenia  pisemnej reklamacji w trakcie trwania kursu językowego, która zostanie rozpatrzona pisemnie w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia wpłynięcia reklamacji.

30.Kursant ma prawo do złożenia reklamacji po zakończeniu kursu / po egzaminie końcowym/ w ciągu trzech dni od daty zakończenia kursu językowego, którego był uczestnikiem. Reklamacja ta zostanie rozpatrzona pisemnie w ciągu siedmiu dni roboczych od dnia wpłynięcia reklamacji.

31.Słuchacze mogą wyrazić swoje opinie na temat szkoły w regularnie przeprowadzanych i dokładnie analizowanych ankietach, mailowo na [javascript protected email address]; na Facebooku Centrum Kształcenia Eureko  oraz telefonicznie numer 604-108-511 lub bezpośrednio w biurze szkoły.


Zapraszamy do współpracy z Eureko 

Nie marnuj czasu i pieniędzy

Zainwestuj je w profesjonalny kurs językowy

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

© 2014 EUREKO.EDU.PL      Wszystkie prawa zastrzeżone      Projekt i realizacja : Web-Profit S.C.   |   Polityka cookies