Podając swój adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie od Centrum Kształcenia Eureko informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na wskazany przez Ciebie adres e-mail, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Poziomy zaawansowania

Nauczanie języka angielskiego w Centrum Kształcenia Eureko odbywa się na podstawie autorskich rozkładów nauczania opracowanych przez lektorów oraz poziomów zaawansowania stworzonych w oparciu o klasyfikację Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR).

Poniżej przedstawiono ogólny schemat poziomów zaawansowania:

Basic User (poziom podstawowy):
A1 – Breakthrough
A2 – Waystage

Independent User (poziom samodzielności):
B1- Threshold,
B2 – Vantage

Proficient User (poziom biegłości):
C1 – effective operational proficiency,
C2 – Master

    Opis poziomu zaawansowania  
Proficient
User
C2
Master
Potrafi zrozumieć bez wysiłku praktycznie wszystko co czyta lub słyszy. Potrafi odtworzyć fakty i argumenty z różnych źródeł pisemnych i ustnych streszczając je w sposób zwięzły i spójny. Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie oraz uwydatnić niuanse znaczeniowe tekstów o złożonej tematyce. Advanced
Proficient User C1
Effective operational proficiency
Potrafi zrozumieć szeroką gamę długich i trudnych tekstów oraz zrozumieć ukryte w nich podteksty. Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie i biegle nie zastanawiając się zbytnio nad doborem słów. Potrafi posługiwać się językiem skutecznie i swobodnie w życiu społecznym, zawodowym lub w czasie studiów. Potrafi budować wypowiedzi na tematy złożone, jasne, o wyraźnej strukturze i wykazać się opanowaniem narzędzi językowych służących organizacji i wewnętrznej spójności dyskusji. Advanced
CAE
Independent User B2
Vantage
Potrafi zrozumieć zasadnicze aspekty problemów konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złożonych, w tym dyskusję specjalistyczną dotyczącą własnej tematyki zawodowej. Potrafi porozumieć się na tyle swobodnie i spontanicznie, że rozmowa z rdzennym użytkownikiem języka wolna jest od napięć tak w przypadku jednej jak i drugiej strony. Potrafi wyrazić się w sposób jasny i szczegółowy na wiele tematów, wyrazić opinię na dany temat wykazując pozytywne i negatywne strony różnych wyborów. Advanced
upper - intermediate
Independent User B1
Threshold
Potrafi zrozumieć zasadnicze punkty rozmowy gdy używany jest język jasny i standardowy a rozmowa dotyczy spraw znanych związanych z pracą, szkołą, czasem wolnym, etc. Potrafi sobie poradzić w większości sytuacji jakie spotyka się w podróży w regionie języka docelowego. Potrafi wypowiedzieć się w sposób prosty i zwięzły na tematy z życia codziennego i dotyczące własnych zainteresowań. Potrafi opowiedzieć wydarzenie, przeżycie osobiste lub sen, nadzieję lub cel jak również przedstawić krótko uzasadnienie lub wyjaśnienie dotyczące projektu. Upper-intermediate
FCE and pre-FCE
Basic User A2
Waystage
Potrafi zrozumieć pojedyncze zdania oraz wyrażenia często używane i związane bezpośrednio z życiem codziennym. Potrafi się porozumieć w trakcie wykonywania zadań prostych, codziennych, wymagających jedynie bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znany temat. Potrafi opisać za pomocą prostych środków swoje wykształcenie, swoje bezpośrednie otoczenie i wypowiadać się na tematy związane z niezbędnymi potrzebami. Intermediate
pre-intermediate
Basic User A1
Breakthrough
Potrafi zrozumieć I stosować proste wyrażenia z życia
codziennego, potrafi zadać pytanie o podstawowe informacje Potrafi przedstawić siebie i inna osobę, potrafi zapytać o miejsce zamieszkania, pracę , o rzeczy które osoba posiada/ potrafi na podobne pytania odpowiedzieć; potrafi porozumieć się w prosty sposób pod warunkiem że rozmówca mówi wolno i wyraźnie.
Elementary
Beginners
False beginners

© 2014 EUREKO.EDU.PL      Wszystkie prawa zastrzeżone      Projekt i realizacja : Web-Profit S.C.   |   Polityka cookies