Podając swój adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie od Centrum Kształcenia Eureko informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na wskazany przez Ciebie adres e-mail, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Metody nauczania w Eureko blended

METODA KOMUNIKATYWNA

W nauczaniu języków obcych Eureko wykorzystuje metodę komunikatywną, opierającą się na aktywnym rozwijaniu podstawowych zdolności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania. Podczas zajęć lektorzy kładą szczególny nacisk na kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem obcym. Naszym celem jest swobodne i poprawne porozumiewanie się w różnych życiowych sytuacjach, formułowania opinii, wniosków,argumentowania.

DOMINANTY METODY KOMUNIKATYWNEJ:

 • nacisk na komunikację z wykorzystaniem wszystkich dostępnych środków - nowoczesne programy multimedialne, programy komputerowe;

 • efektywność nauki - rozwija zasób słownictwa;

 • doskonalenie znajomości języka obcego na czterech płaszczyznach: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania;

 • wykorzystanie autentycznych tekstów, nagrań, dokumentów;

 • stosujemy w praktyce zasadę Total Immersion już w grupach przedszkolnych.


W trakcie zajęć lektorzy:

 • organizują gry, zabawy komunikacyjne, podczas których istnieje możliwość wymiany poglądów, doświadczeń czy rozmowy w obcym języku;

 • przeprowadzają improwizacje, symulujące realne sytuacje, korygując błędy słuchaczy;

 • wykorzystują autentyczne materiały: artykuły prasowe, fragmenty filmów, programów TV i reklam;

 • skupiają się na zajęciach na wszystkich czterech sprawnościach językowych (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie);

 • kładą największy nacisk na komunikację werbalną w każdej sytuacji: ogólnej, biznesowej, specjalistycznej;

 • stosując różnorodne ćwiczenia zachęcają słuchaczy do spontaniczności i kreatywności podczas zajęć.

© 2014 EUREKO.EDU.PL      Wszystkie prawa zastrzeżone      Projekt i realizacja : Web-Profit S.C.   |   Polityka cookies