Podając swój adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie od Centrum Kształcenia Eureko informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na wskazany przez Ciebie adres e-mail, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Kursy dla dzieci i młodzieży


Kursy angielskiego General English dla dzieci i młodzieży organizowane są w Eureko na wszystkich poziomach zaawansowania i we wszystkich grupach wiekowych. Szkoła językowa Eureko oferuje Kursy General English dla dzieci w przedziałach wiekowych 6-7, 7-8, 9-10 oraz 11-12/13 lat. Zajęcia odbywają się na poziomach zaawansowania od A1- B1.

Zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i szkoły średniej odbywają się na poziomach zaawansowania od A1-B2+.

Maturzystów zapraszamy do grup egzaminacyjnych.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się 2 x tygodniowo po 60 minut w poniedziałki/środy, wtorki/czwartki lub blokiem zajęcia w piątki. Istnieje możliwość zajęć indywidualnych dla dzieci i młodzieży. Istnieje możliwość zorganizowania zajęć rannych na życzenie słuchaczy. Wielkość grup dla dzieci i młodzieży to od 4-9 osób. O miejscu w grupie decyduje kolejność wpłat.

Zajęcia w grupach 3 osobowych w osobnej kalkulacji cenowej.

Grupy prowadzą polscy filolodzy angliści specjalizujący się w nauczaniu dzieci i młodzieży na zmianę z wyłącznie doświadczonymi lektorami native speakers, głównie z USA i Wielkiej Brytanii. Proces nauczania odbywa się zgodnie ze Standardami CEF Rady Europy i jest weryfikowany przez właścicieli szkoły Eureko.

Słuchacze są motywowani do nauki wartościowymi nagrodami w tym kursy angielskiego gratis (patrz: Program Lojalnościowy). Najmłodsze dzieci klas 1-3 ze szkoły podstawowej otrzymują za swoje osiągnięcia naklejki i pieczątki. Kursanci Eureko otrzymują oceny postępów w % oraz zaliczają obowiązkowe testy semestralne i roczne (wymóg zaliczenia min. 60% materiału). Monitoring postępów w nauce jest stały – lektorzy prowadzą dzienniki zajęć z bieżącymi informacjami.

Szkoła współpracuje na bieżąco z Rodzicami. Eureko informuje regularnie o nieobecnościach uczniów, organizuje dla kursantów konsultacje z lektorami w celu nadrobienia zaległości.

W czerwcu na indywidualnych spotkaniach z lektorem prowadzącym grupę Rodzice otrzymują zbiorczą informację o wynikach nauki swojego dziecka. Jest to czas podsumowań i oceny rocznej.

KURSY ANGIELSKIEGO DLA MŁODZIEŻY I DZIECI - METODYKA

Szkoła Eureko już od 8 lat z sukcesem promuje metodę komunikatywną. W nauczaniu języków obcych stawiamy na progres sprawności komunikacyjnych naszych Słuchaczy.

Główną metodą jest metoda komunikatywna. Nacisk kładziony jest na wszystkie umiejętności językowe: na zajęciach ćwiczone jest głównie mówienie i słuchanie. Zadania domowe są obowiązkowe i zadawane do domu na weekend. Podręczniki kursowe, w tym ich wersje cyfrowe, uzupełniane są dodatkowymi materiałami dydaktycznymi. W ten sposób rozszerzamy materiał, powtarzamy lub wprowadzamy nowego słownictwo i struktury leksykalne. W programie wykorzystujemy nowoczesne technologie- wszystkie kursy to intensywne wykorzystanie oprogramowania Active Teach na tablicę interaktywną. Lektorzy uczą języków nowoczesnymi metodami, tablica interaktywna jest wykorzystywana na wszystkich zajęciach. Każda grupa ma zajęcia w pracowni multimedialnej- kursanci na laptopach ćwiczą wszystkie sprawności językowe. Lektorzy przygotowują zajęcia z wykorzystaniem filmów DVD, w szkole jest stały dostęp do internetu. Materiał jest utrwalany poprzez okresowe testy, quizy i egzaminy sprawdzające.

Zapraszamy na bezpłatne lekcje próbne przez cały rok!

© 2014 EUREKO.EDU.PL      Wszystkie prawa zastrzeżone      Projekt i realizacja : Web-Profit S.C.   |   Polityka cookies