Kursy

Eureko

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Organizacja kursów językowych

Kursy angielskiego General English dla dzieci i młodzieży organizowane są w Eureko na wszystkich poziomach zaawansowania i we wszystkich grupach wiekowych.

Szkoła językowa Eureko oferuje Kursy General English dla dzieci w przedziałach wiekowych 6-7, 7-8, 9-10 oraz 11-12/13 lat. Zajęcia odbywają się na poziomach zaawansowania od A1- C1.

Zajęcia dla młodzieży szkoły średniej odbywają się na poziomach zaawansowania od A1-C1

Maturzystów zapraszamy do grup egzaminacyjnych. Grupy są małe liczą do 12 osób. W OFERCIE kurs do matury podstawowej i rozszerzonej prowadzony przez profesjonalnego lektora j.angielskiego lub niemieckiego.

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się 2 x tygodniowo po 60 minut w poniedziałki/środy, wtorki/czwartki lub blokiem zajęcia w piątki. Istnieje możliwość zajęć indywidualnych dla dzieci i młodzieży. Istnieje możliwość zorganizowania zajęć rannych na życzenie słuchaczy. Wielkość grup dla dzieci i młodzieży to od *4-11 osób. O miejscu w grupie decyduje kolejność wpłat.


*Zajęcia w grupach 3 osobowych w osobnej kalkulacji cenowej.

Grupy prowadzą polscy filolodzy angliści specjalizujący się w nauczaniu dzieci i młodzieży na zmianę z wyłącznie doświadczonymi lektorami native speakers, głównie z USA i Wielkiej Brytanii. Proces nauczania odbywa się zgodnie ze Standardami CEF Rady Europy i jest weryfikowany przez właścicieli szkoły Eureko.
Odtwórz wideo
Odtwórz wideo
Słuchacze są motywowani do nauki wartościowymi nagrodami w tym kursy angielskiego gratis (patrz: Program Lojalnościowy). Najmłodsze dzieci klas 1-3 ze szkoły podstawowej otrzymują za swoje osiągnięcia naklejki i pieczątki. Kursanci Eureko otrzymują oceny postępów w % oraz zaliczają obowiązkowe testy semestralne i roczne (wymóg zaliczenia min. 60% materiału). Monitoring postępów w nauce jest stały a lektorzy prowadzą dzienniki zajęć z bieżącymi informacjami.

Szkoła współpracuje na bieżąco z Rodzicami. Eureko informuje regularnie o nieobecnościach uczniów, organizuje dla kursantów konsultacje z lektorami w celu nadrobienia zaległości.

W czerwcu na indywidualnych spotkaniach z lektorem prowadzącym grupę Rodzice otrzymują zbiorczą informację o wynikach nauki swojego dziecka. Jest to czas podsumowań i oceny rocznej.

Kursy angielskiego dla młodziezy i dzieci - METODYKA

Szkoła Eureko już od 14 lat z sukcesem promuje metodę komunikatywną przy intensywnym wsparciu metodą Blended Learning. W nauczaniu języków obcych stawiamy na progres sprawności komunikacyjnych naszych Słuchaczy oraz wzrost wszystkich kompetencji językowych – dlatego nasi Słuchacze są również przygotowani do egzaminów zewnętrznych typu egzaminy oświatowe lub Cambridge.

Głółwną metodą jest metoda komunikatywna. Nacisk kładziony jest na wszystkie umiejętności językowe:
 • Na zajęciach ćwiczone z lektorem jest mówienie i słuchanie.
 • Zadania domowe są obowiązkowe i zadawane w dużej mierze na platformę e-learnigową na weekend.
 • Podręczniki kursowe, w tym ich wersje cyfrowe, uzupełniane są dodatkowymi materiałami dydaktycznymi.
 • W ten sposób rozszerzamy materiał, powtarzamy lub wprowadzamy nowego słownictwo i struktury leksykalne.
 • W programie wykorzystujemy nowoczesne technologie- wszystkie kursy to intensywne wykorzystanie oprogramowania Active Teach na tablicach interaktywnych.
 • Lektorzy uczą języków nowoczesnymi metodami, tablica interaktywna jest wykorzystywana na wszystkich zajęciach.
 • Każda grupa ma zajęcia w pracowni multimedialnej- kursanci na laptopach ćwiczą wszystkie sprawności językowe.
 • Lektorzy przygotowują zajęcia z wykorzystaniem filmów DVD, w szkole jest stały dostęp do internetu.
 • Materiał jest utrwalany poprzez okresowe testy, quizy i egzaminy sprawdzające.
Zapraszamy na bezpłatne lekcje próbne przez cały rok!

Centrum Kształcenia Eureko

ul. Władysława Jagiełły 10, 31-711 Kraków
Nowa Huta

 • +48 604 108 511
 • eureko2@op.pl

Zadzwoń