26 listopada warsztaty językowe dla dzieci szkoły podstawowej klasy 4-7

Sobota 26 listopada 9.00-12.00 zapraszamy dzieci na dodatkowe zajęcia językowe Temat przewodni to Drama and Story Telling. Dla wszystkich uczestników zabawy na koniec czeka miła niespodzianka.

Warsztaty poprowadzą nasi lektorzy w szkole językowej Eureko

os.Dywizjonu 303 20/lu6

Obowiązuje kolejność zgłoszeń i zapisy u lektorów. Zapraszamy wszystkie dzieci !

About the author: Eureko